งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
Aug
25

ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

คลิกที่นี่

Aug
21

เกณฑ์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด เกณฑ์โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

Aug
21

กำหนดการแข่งขันระดับภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6-12 ธ.ค. 58 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 58 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค. 58 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 58

Aug
21

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์-สพฐ.-ปีการศึกษา-2558

Like Us on Facebook

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300