ดาวน์โหลด

prathom

ไฟล์สนามแข่งขันระดับประถมศึกษา หุ่นยนต์นักวิ่งมาราธอน (แก้ไขจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจากในเอกสารกติกาฯ) 25 ส.ค. 58

ไฟล์สนามแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หุ่นยนต์นักสนุกเกอร์ 

ไฟล์สนามแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หุ่นยนต์นักบาสเก็ตบอล