คำถามทั่วไป

ถาม นักเรียนสามารถดูเอกสาร/คู่มือในระหว่างขั้นตอนการประกอบได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้

 

ถาม ไม่อนุญาตให้ขึ้นรูปวัสดุมาก่อน การนำแผ่นอะคิลิก มาผ่านความร้อนแล้วตัดงอแบบนี้ถือเป็นการขึ้นรูปหรือไม่

ตอบ  ไม่ถือว่าเป็นการขึ้นรูป

 

ถาม การให้คะแนนการนำเสนอ 100 คะแนน ต้องนำมารวมกับคะแนนทำภารกิจเป็นหลัก เพื่อหาตัวแทนเขตพื้นที่

ตอบ ไม่นำมารวม ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่และระดับภาค

 

ถาม  แบบของสนามทาง สพฐ.จะมีไฟล์ให้โรงเรียนดาวน์โหลดหรือไม่

ตอบ  มีให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ ทางแบบสนาม และแบบให้คะแนน

 

ถาม คำสั่งโปรแกรมที่เขียนเพื่อควบคุมหุ่นยนต์สามารถเขียนล่วงหน้าได้เลย หรือต้องเขียนขึ้นในช่วงเวลาประกอบหุ่นยนต์

ตอบ  สามารถเขียนมาล่วงหน้าหรือเขียนในช่วงเวลาประกอบหุ่นยนต์ได้

 

ถาม ในการแข่งขันผู้แข่งขันต้องนำคอมพิวเตอร์ไปเองหรือใช่ของฝ่ายสถานที่

ตอบ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียม เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง

 

ถาม  ตามความ “ใช้วัสดุทั่วไปอย่างไม่จำกัด เช่น พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น สามารถเลื่อย ตัด เจาะ มาก่อนล่วงหน้า หรือจะเลื่อย ตัดและเจาะเพิ่มเติมที่สนามแข่งขันได้ แต่ต้องแยกชิ้นส่วน ห้ามมีการยึดด้วยน็อต ติดกาว หรือเชื่อมต่อด้วยวิธีการใดๆ มาก่อน

– กรณีใช้วัสดุสำเร็จรูปให้แยกชิ้นส่วนมา

– ไม่อนุญาตให้นำวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ มาใช้ในการแข่งขัน”

ชิ้นส่วนที่เตรียมไว้ก่อน สามารถตัด งอ หรือกลึงได้เลยเปล่าครับ โดยเฉพาะจากข้อที่ ไม่อนุญาตให้นำวัสดุที่ขึ้นเป็นทรงต่างๆมาใช้ในการแข่งขัน

ตอบ     ไม้ พลาสติก โลหะ สามารถตัด เจาะ งอ กลึง เป็นชิ้นๆ มาก่อนได้ แต่ไม่อนุญาตให้ตัด เจาะ งอ กลึง เป็นโครงสำเร็จรูป  ส่วนวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงคือการใช้วัสดุที่ขึ้นรูปเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อแข่งขันเฉพาะ โดยขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D หรือเครื่องขึ้นรูปอื่นๆ

 

ถาม การวัดขนาด 40x40x40 ซม. เมื่อหย่อนลงกล่อง ในกล่องต้องให้หน้าหุ่นยนต์ตรง หรือตะแคง เอียงเพื่อให้หุ่นยนต์อยู่ในกล่องได้เพราะถ้าสามารถวางแนวทะแยงได้ ขนาดหุ่นจะยาวกว่าปกติ

ตอบ  การวัดหุ่นยนต์จะอยู่ในลักษณะหน้าตรงเท่านั้น

สนามประถมศึกษา

ถาม  หุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาสามารถบังคับด้วยมือ โดยใช้ตัวควบคุมแบบมีสาย หรือไม่มีสายก็ได้ ใช่หรือไม่ครับ

ตอบ  หุ่นยนต์ต้องทำงานด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว และทำงานแบบอัตโนมัติโดยเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งอาจจะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดการเคลื่อนที่หรือการเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

 

สนามมัธยมศึกษาตอนต้น

ถาม พื้นสนามทำด้วยอะไร เพราะมีผลต่อการกลิ้งของวัตถุ เป็นไม้ หรือไวนิล หรือไม้ที่ปูผ้าด้วย หรืออย่างอื่น

ตอบ   พื้นสนามทำด้วยไวนิล วางกับพื้นโดยตรง หรือมีไม้อัดมารองก่อน ขึ้นอยู่กับผู้จัดการแข่งขัน

 

ถาม สนามมีขอบที่เป็นชึ่ง เหมือนกับโต๊ะสนุกจริงๆหรือไม่  ถ้ามีแสดงว่ามีขอบยางเพื่อให้วัตถุเด้งสะท้อนกลับ(วัตถุคือ ลูกกอฟล์ ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง )

ตอบ สนามมีขอบ ทำจากไม้

 

ถาม  วงกลมสีขาว รัศมีเท่าไร

ตอบ  อยู่ในสเกลสนาม

 

ถาม   หลุมที่ให้ลูกปิงปอง ลูกเทนนิสลงรัศมีเท่าไร

ตอบ  อยู่ในสเกลสนาม  ซึ่งการยิงลงหลุม หมายความว่า ลูกสีจะต้องผ่านออกไปตรงมุมสนาม

 

ถาม  หุ่นยนต์เรายกไปวางและแทงทีละลูกหรือต้องให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปหาลูกกอฟล์

ตอบ  จากข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์ สามารถทำให้หุ่นยนต์มีลักษณะอยู่กับที่ได้ หรือสามารถเคลื่อนที่เองก็ได้

กรณีใช้แบบอยู่กับที่ ก็ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้มือยกหุ่นยนต์ไปวาง ณ จุดที่จะแทงได้เลย แต่ถ้าใช้แบบเคลื่อนที่ได้เอง ก็บังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปเอง

 

ถาม สนามต้องยกพื้นขึ้นไหม ถ้ายกประมาณเท่าไร

ตอบ  ไม่ต้องยกสูงจากพื้น

 

ถาม กติกาของ ม.ต้น ในส่วนของการเคลื่อนที่ไม่จำกัดใช่หรือไม่ เป็นล้อ เป็นขาอื่นๆได้หมด

ตอบ   หากจะใช้แบบเคลื่อนที่ ไม่จำกัดวิธีการเคลื่อนที่ จะเป็นล้อหรือเป็นขาแบบก้าวเดินก็ได้

 

ถาม หุ่นยนต์นักสนุกเกอร์ ระดับ ม.ต้น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะมีลักษณะติดตั้งอยู่กับที่หรือสามารถเคลื่อนที่ได้ มีหน้าตาอย่างไร

ตอบ  สามารถทำให้มีลักษณะติดตั้งอยู่กับที่ก็ได้หรือสามารถเคลื่อนที่ก็ได้ ส่วนหน้าตาหุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละทีมแต่ให้อยู่ในกติกา

 

ถาม หุ่นยนต์ ม.ต้นสนุกเกอร์ เราสามารถใช้หุ่นยนต์หนีบลูกกอล์ฟ ไปวางใกล้ๆลูกสีได้หรือไม่ หรือต้องใช้ไม้ตีไปหาลูกสีเองตลอด

ตอบ   ไม่สามารถหนีบได้ ลูกกอล์ฟจะต้องวางบนเส้นรอบวงของวงกลมเท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันใช้มือจับได้ และใช้ไม้คิวจากตัวหุ่นยนต์แทงลูกไปหาลูกสีเอง

 

ถาม เมื่อทำการยิงลูกกอฟล์แล้ว ต้องมีการยิงลูกถัดไป การเล็งเพื่อยิงลูกถัดไปให้บังคับด้วยรีโมทหรือใช้มือเคลื่อนย้ายตัวหุ่นยนต์ ถ้าบังคับด้วยรีโมท ต้องใช้วิธีการเคลื่อนที่แบบใด ก้าวเดิน หรือวิธีใด

ตอบ กรณีใช้หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ก็บังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เองไม่จำกัดวิธีการเคลื่อนที่ แต่ถ้าใช้แบบติดตั้งอยู่กับที่ก็ใช้มือยกหุ่นยนต์ได้เลย

 

ถาม หุ่นยนต์ ม.ต้นจำกัดขนาดไหม

ตอบ จำกัด  ไม่เกิน40x40x40 ซม.

 

ถาม ในการแทงลูกขาวแต่ละครั้ง แทง 1 ครั้ง แล้วนำมาวางใหม่ในวงกลมหรือไม่

ตอบ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เมื่อยิงลูกขาวไปแล้ว ให้นำกลับมาตั้งใหม่อีกครั้งที่เส้นรอบวงของวงกลมโดยใช้มือจับ

 

ถาม  สนามแข่งขัน “พื้นที่วางลูกขาว” พื้นที่ใดก็ได้ บนเส้นรอบวงกลม “แสดงว่าต้องบนเส้นรอบวงกลมใช่หรือไม่”
เพราะต่างจากพื้นที่วางหุ่นยนต์ “อยู่ภายในวงกลม”

ตอบ  ถูกต้อง

 

ถาม    จากข้อความในกติกา 4.6 ข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ข้อ 1) และ ข้อ 6) ขัดแย้งกันหรือไม่

1) ทีมจะสามารถทำการยิงกี่ครั้งก็ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

6)  ในกรณีที่ยิงลูกสีแดงไม่ลงหลุม กรรมการจะเก็บลูกสีแดงนั้นออกนอกสนาม

ตอบ    ข้อ 1 หมายความว่า การยิงลูกตามลำดับการยิง

ข้อ 6 เนื่องจากมีการกำหนดจุดให้ เมื่อยิงสีแดงไม่ลงหลุม กรรมการจะเก็บลูกออก นั่นหมายความว่าสามารถยิงลูกสีแดงได้ทั้งหมด 6 ครั้ง

 

ถาม เมื่อเรายิงลูกสีไปแล้วลงหลุม แต่ลูกขาววิ่งตามลงไปด้วย ถือว่าได้คะแนนลูกสีหรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ และถูกหักคะแนน – 1

 

ถาม  การเริ่มเล่น ทำอย่างไร

ตอบ  จุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์จะวางอยู่ในจุดที่ระบุโดยกรรมการ เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งนำหุ่นยนต์ของตนไปวางในบริเวณวงกลม เพื่อเริ่มการแข่งขัน

 

สนามมัธยมศึกษาตอนปลาย

ถาม หุ่นยนต์ ม.ปลาย ตัวที่ 1 send สามารถนำลูกปิงปองไปได้รอบละกี่ลูก หรือไม่จำกัด
ตอบ  รอบละ 1 ลูก

 

ถาม เมื่อตัวที่ 1 ส่งเสร็จแล้วต้องกลับมาที่จุด Start อีกเพื่อรับลูกปิงปอง หรือไม่ต้องก็ได้

ตอบ  ต้องกลับมารับที่จุด Start อีก

 

ถาม ถ้าส่งได้ครั้งละลูก สามารถมารับลูกบาสใหม่ได้หรือไม่ แล้วเดินทางด้วยเส้นทางเดิม หรือเส้นทางตามเข็มนาฬิกา

ตอบ ต้องเดินกลับไปจุด Start ในลักษณะวงกลม ซึ่งจากจุด Start สามารถเดินออกทางทิศทางใดก็ได้

 

ถาม หุ่นยนต์ ม.ปลายตัวที่ 2 shoot การโยนจำกัดวิธีหรือไม่ หรือทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกปิงปองลอยออกไปจนผ่านห่วง

ระยะห่างของเส้นกำหนดคะแนน ของ ม.ปลาย อยากทราบรายละเอียด

ตอบ ไม่จำกัดวิธีการโยน  ระยะห่างระหว่างเส้น อยู่ในสเกลสนาม

 

ถาม หุ่นยนต์ที่ชูตบาส ต้องเริ่มต้นที่จุดใดของสนาม

ตอบ  จุด Send

 

ถาม การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.ปลาย หุ่นยนต์ตัวที่ 1 ต้องเก็บลูกปิงปองเองหรือมีผู้ปล่อยตัวเป็นผู้ใส่ลูกปิงปองให้

ตอบ  ผู้เข้าแข่งขันเป็นคนปล่อยใส่ในตัวหุ่นยนต์ ครั้งละ 1 ลูกเท่านั้น

 

ถาม จุดยิงของหุ่นยนต์ตัวที่ 2 ที่มีคะแนนกำหนด เช่น 50,40,30,20,10 สามารถเลือกจุดยิงจุดใหนก็ได้หรือต้องยิงตามลำดับคะแนน ไล่ลงไป

ตอบ  จุดไหนก็ได้ ไม่ต้องไล่ลำดับคะแนน

 

ถาม เริ่มต้น หุ่นอัตโนมัติตัวที่ 1  ลูกบาส (บิงปอง) อยู่ที่หุ่น หรือต้องไปหยิบจากที่ใด

ตอบ ผู้เข้าแข่งขันหยิบใส่ที่ตัวหุ่นยนต์เอง

 

ถาม  ตลอดการแข่งขันใช้ “ลูกบาส” ลูกเดียวใช่หรือไม่

ตอบ มีมากกว่า 1 ลูกได้

 

 ถาม เมื่อส่ง “ลูกบาส” แล้วหุ่น 1 ต้องกลับจุด Start หรือไม่ กรณีหลังจากส่งลูกแล้ว หุ่นออกนอกเส้นทาง จะเริ่มใหม่อย่างไร

ตอบ ต้องกลับไปจุด Start  และหลังจากส่งลูกแล้ว หุ่นออกนอกเส้นทาง จะเริ่มใหม่ที่จุด Send

 

ถาม  ห่วงให้ห่างจากแป้นได้เท่าไร  และให้อยู่ตำแหน่งใดของแป้น (น่าจะมีผลต่อระยะ)

ตอบ  อยู่ในสเกลสนาม