รูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ : การชี้แจงกฎจะทำโดยกรรมการตัดสินของสนามแข่งขันในแต่ละสนาม

และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

คลิกที่นี่