งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

Author Archives

Archive of the posts written by author: admin.
Dec
8

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการ ครู และผู้เกี่ยวข้อง แบบประเมินสำหรับนักเรียน  

Nov
3

รูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

รูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ : การชี้แจงกฎจะทำโดยกรรมการตัดสินของสนามแข่งขันในแต่ละสนาม และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  คลิกที่นี่  

Oct
28

เอกสารเผยแพร “กระบวนการเทคโนโลยี”

เอกสารเผยแพร่ “กระบวนการเทคโนโลยี”

Oct
20

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ สพป.

สพป. กรุงเทพมหานคร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 สพป. จันทบุรี เขต 1 สพป. จันทบุรี เขต 2 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป. ชลบุรี เขต 1 สพป. ชลบุรี เขต 2 สพป.…

Like Us on Facebook

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300